Partneři

DRAWINGS s.r.o. spolu s Moravskoslezským krajem v roce 2019 - 2020 spolupracuje se studenty

Podařilo se nám získat dotaci z dotačního projektu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 (RRC/11/2019), kde vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Studentka, která byla vybrána vykonává odbornou stáž pod vedením přiděleného mentora.

Podmínky dotačního programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019.

 

Podmínky dotačního programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019